sida

sidan
sidor
sidorna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till sida

Hur böjs ordet sida på svenska?

Obestämd singular: sida
Bestämd singular: sidan
Obestämd plural: sidor
Bestämd plural: sidorna

Hur används ordet sida

 • "80-åringen skickade också mängder av brev och sms till kvinnan, som uppfattade de oönskade kontakterna från mannens sida som obehagliga."
 • "Stödet från människor som skänkt pengar för operationskostnader och kostnader för en hemresa, uppskattas från Irinas sida."
 • "Dessutom har kvinnan uppgett att informationen varit dålig från sjukhusets sida efter förlossningen – och IVO kritiserar även där sjukhuset för att uppträtt bristfälligt."
 • "Där försöker de samla in bevis från personer som drabbats och lägger ut dem på sin sida."
 • "Det var verkligen helt ofrivilligt från vår sida,"
 • "Men nu står det klart att även regeringen ställer sig på försvarets sida och gör bedömningen att ett vindkraftverk inom det utpekade området kan störa flygtrafiken."
 • "Mannen körde omkring i området, men på fel sida av vägen och upp på trottoarer."
 • "Försvaret å sin sida vill ha friande dom och har pekat på en rad frågetecken som om BFC verkligen hade ansvar för laxen när den lämnade Karlskrona och om reglerna verkligen ställer krav på att fisken ska analyseras av säljaren."
 • "Det är ett misstag från kommunens sida att det inte står med här, säger Ingrid Hermansson."
 • "Mannen har kört både på höger och vänster sida av vägen i tät trafik och innebar en stor risk för frontalkrock eller kollision med andra."

Ordet sida har 6 betydelser

 • Inom papper
 • Inom bildligt
 • Inom lingvistik
 • Inom matematik
 • Inom alpin
 • Inom generell
papper
bildligt
lingvistik
matematik
alpin
generell

Vad betyder sida inom papper ?

''en'' av de större delarna (oftast två) av ett visst område eller ett (ofta fysiskt uppdelat) föremål;

Översättningar (inom papper)

Synonymer till sida (inom papper)

Möjliga synonymer till sida (inom papper)

Ordet sida inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till sida (inom bildligt)

Möjliga synonymer till sida (inom bildligt)

Ordet sida inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till sida (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till sida (inom lingvistik)

Ordet sida inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Engelska

Synonymer till sida (inom matematik)

Möjliga synonymer till sida (inom matematik)

Ordet sida inom alpin

Översättningar (inom alpin)

Synonymer till sida (inom alpin)

Möjliga synonymer till sida (inom alpin)

Ordet sida inom generell

Diskussion om ordet sida

 • - 2009-11-19

  page

 • - 2010-07-06

  Myndigheten med kapitäler och finns inte längre

SIDA

Namn [-]

Översättningar (inom generell)

Engelska

Hur används ordet SIDA

 • "Ovanåkers kommun har inlett ett samarbete med Turkiet med hjälp från bland annat biståndsorganet SIDA, och den här veckan är därför en grupp från Turkiet på besök i Edsbyn för att stifta närmare bekantskap med svenska utbildningsformer."
 • "Ovanåkers kommun har inlett ett samarbete med Turkiet med hjälp från bland annat biståndsorganet SIDA, och den här veckan är därför en grupp från Turkiet på besök i Edsbyn för att stifta närmare bekantskap med svenska utbildningsformer."
 • "Sedan 2003 har hon varit generaldirektör på SIDA."
 • "Maria Norrfalk som nu är generaldirektör på SIDA, blir ny landshövding i Dalarna efter Ingrid Dahlberg, det beslutade regeringen i dag."
 • "Efter många år som generaldirektör vid Skogsstyrelsen och SIDA var det nu Maria Norrfalk som person och landshövding som var centrum för uppmärksamheten :"
 • "Utbytesprojektet är finasierat av styrelsen för internationellt samarbete, SIDA, och eleverna har själva fått ansöka om att delta."
 • "SIDA har undertecknat ett treårigt avtal med Högskolan Dalarna."
 • "Det svenska biståndsorganet SIDA har lovat att för varje insamlad krona i Falun ska de lägga 10 kronor så kvällen slutade med nästan 700.000 till Sydsudaneserna."
 • "– Jag är utbildad jägmästare och har arbetat inom skogsbruk både inom privata företag och inom biståndorgan som SIDA, USAID och FAO som är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, säger Mats Nordberg."
 • "EXTERN SIDA : Se tävlingsresultaten här."

Diskussion om ordet SIDA

Sida

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder Sida inom botanik ?

large genus of tropical subshrubs or herbs some of which yield fibers of musilaginous substances

Diskussion om ordet Sida

SIDA

Namn

Översättningar

Svenska

Vad betyder SIDA inom organisation, sverigespecifikt ?

Swedish International Development Authority

Möjliga synonymer till SIDA

Diskussion om ordet SIDA