helnykterhet

helnykterheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till helnykterhet

Hur används ordet helnykterhet

  • "Tempelriddarna har helnykterhet som ett av sina ledord och på träffarna är det män som möts för ceremonier som är hemliga för utomstående."
  • "Det är inte helnykterhet som förespråkas, men det finns all anledning att hålla nere drickandet bland äldre."
  • "– Man kan hjälpa människor till att dricka måttligt, det är inte bara helnykterhet som är det enda realistiska målet."
  • "Bland de ideella föreningar som finns för stöd till alkoholberoende är det i princip alltid helnykterhet som är det enda alternativet."
  • "Landstingsvården bygger inte på målsättningen om helnykterhet men är heller inte inriktad på den stora gruppen som överkonsumerar :"
  • "Men för de som inte klarar måttligheten får man övergå till helnykterhet."
  • "Hittills har vi mest uppmärksammat de svåraste tillstånden, där helnykterhet är den bästa lösningen."
  • "Traditionellt har alkoholberoende botats med helnykterhet och fortfarande uppfattas det som kontroversiellt att påstå något annat :"
  • "Självklart ska man kunna erbjuda behandling även om man inte uppnått helnykterhet."
  • "Hittills har vi mest uppmärksammat de svåraste tillstånden, där helnykterhet är den bästa lösningen."

Ordet helnykterhet inom

Möjliga synonymer till helnykterhet

Diskussion om ordet helnykterhet