apartheid

[aˈpɑːrthejd]
apartheiden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till apartheid

Hur uttalas ordet apartheid?

[aˈpɑːrthejd]

Hur används ordet apartheid

  • "Men nu förknippas skolan med rasism och apartheid."
  • "Hedström beskriver den senaste tidens skriverier om rasism och apartheid som tråkig och trist."
  • "Vi vill inte bli förknippade med rasismanklagelser eller apartheid."
  • "Margret Gärding är ursprungligen från Sydafrika där hon var engagerad mot apartheid."
  • "Då var kören främst aktiv i kampen mot apartheid."
  • "Från apartheid till president"
  • "– Att Sverige var positiv till att stödja den nuvarande regeringen under den perioden som apartheid existerade, det är säkert någonting som är positivt för oss i vår marknadsföring här, sade han i en intervju med SVT."
  • "Det var den första strejken sedan företaget grundades och den har satt fokus på att arbetsmarknaden inte har förändrats trots att apartheid är avskaffat sedan länge, säger hon till Uppdrag granskning."
  • "” Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat."
  • "Men det är ju inte de saker ni nämner, ni nämner just rösträtt och apartheid, två saker som partiet har varit emot?"

Vad betyder apartheid inom politik ?

Fotograf: Wikipedia
lagstiftning med syfte att diskriminera svarta folkgrupper och åtskilja dessa från vita i w:Sydafrika|Sydafrika före 1990

Möjliga synonymer till apartheid

Diskussion om ordet apartheid

apartheid

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder apartheid inom politik ?

Apartheid (South African English: /əˈpɑːrteɪd/; Afrikaans: [aˈpartɦɛit], segregation; lit. "aparthood") was a system of institutionalised racial segregation that existed in South Africa and South West Africa (now Namibia) from 1948 until the early 1990s.[note 1] Apartheid was characterised by an authoritarian political culture based on baasskap (or white supremacy), which ensured that South Africa was dominated politically, socially, and economically by the nation's minority white population. According to this system of social stratification, white citizens had the highest status, followed by Asians and Coloureds, then black Africans.[4] The economic legacy and social effects of apartheid continue to the present day. https://en.wikipedia.org/wiki/Apartheid

Diskussion om ordet apartheid