sjukdomsförlopp

sjukdomsförloppet
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet sjukdomsförlopp

  • "Där konstateras även att barn och unga vuxna som diagnostiseras med depression eller ångestsyndrom riskerar långa sjukdomsförlopp med fortsatt behöv av psykiatrisk vård och läkemedelsbehandling."
  • "Nu Lex Maria-anmäler landstinget händelsen till Socialstyrelsen eftersom det på grund av misstaget fanns en risk för allvarlig skada och förlängt sjukdomsförlopp."
  • "– Det är ett mycket snabbt sjukdomsförlopp och de dör ganska omgående, säger Viveca Eriksson, länsveterinär i Halland"
  • "Enligt honom finns det rekommendationer om livsuppehållande behandling men hänsyn måste ta still enskilda omständigheter vid olika sjukdomsförlopp."
  • "Männen var i 50- respektive 70-årsåldern och fick båda syrgasbehandling eftersom de haft ett utdraget sjukdomsförlopp."
  • "Det är första gången regionen gör en sådan riktad insats mot ett sjukdomsförlopp."
  • "Hög ålder bedöms vara den främsta riskfaktorn för ett allvarligare sjukdomsförlopp vid covid-19."
  • "” Syftet med regleringen är att bidra till ett ökat skydd för de individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i sjukdomen covid-19 ”, säger regeringen i ett pressmeddelande."
  • "Coronavirusets snabba spridning och okända sjukdomsförlopp under våren tvingade flera av Sveriges sjukhus att gå upp i förstärknings- eller katastrofläge."
  • "– Det går inte att ha en så här hög smittspridning i samhället, det kommer generera fler patienter med allvarligt sjukdomsförlopp."

Relaterat till sjukdomsförlopp

kval

Diskussion om ordet sjukdomsförlopp