nervsmärta

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet nervsmärta

  • "Vid nervsmärta och diffusa muskelsmärtor har det dessutom kommit en del forskning om hur de uppstår och ter sig."
  • "Det kan vara till exempel nervsmärta som exempelvis fibromyalgi eller diffusa muskelsmärtor, där morfin inte rekommenderas som första behandling, men ändå används."
  • "Det konstaterades att tabletterna var av typen Lyrica, ett narkotikaklassat läkemedel som används för att behandla ångestsyndrom och nervsmärta."
  • "Läkaren gjorde då bedömningen att det handlade om nervsmärta och skrev ut smärtstillande medicin."
  • "Det är nervsmärta ut i benet, så jag måste ta bort själva diskbråcket, men när det är borta så ska det vara bra direkt, säger Edin till"
  • "Den danska läkemedelsstyrelsen föreslår nu att förskrivning av cannabis kan bli aktuellt för patienter som genomgår cellgiftsbehandling, som lider av kronisk nervsmärta, eller av sjukdomen multipel skleros ( MS )."
  • "Men Svea hovrätt ändrade domen då man ansåg att Andreas Thörn inte varit i nöd och att han därmed begått ett brott då han odlat och brukat cannabis för att lindra sin svåra nervsmärta."
  • "Nu har ryggmärgsskadade Andreas Thörn dömts av hovrätten för att han odlat och brukat cannabis för att lindra sin svåra nervsmärta."
  • "Läkemedlet kan ges till ms-sjuka för att lindra kramper och nervsmärta."
  • "Andreas Thörns fall har uppmärksammats stort efter att han åtalats för att ha odlat och brukat cannabis för sin nervsmärta."

Relaterat till nervsmärta

kval

Diskussion om ordet nervsmärta