andfåddhet

andfåddheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet andfåddhet

 • "330 miljoner människor lever med KOL och många av dem lider av svår kronisk andfåddhet."
 • "Morfinbehandling av KOL-patienter med andfåddhet vid lungsvikt är säkert vid låga doser."
 • "– Otillräckligt behandlad andfåddhet leder ofta till att patienten rör sig mindre för att minska besvären."
 • "Det kan orsaka en ond spiral av förtvinande muskler, sämre kondition och därigenom ännu mer andfåddhet, minskad livskvalitet och kortare överlevnad, förklarar Magnus Ekström, som arbetar på medicinkliniken på Blekingesjukhuset."
 • "Personen sökte vård på sin vårdcentral för bröstsmärtor och andfåddhet."
 • "Aortaklaffstenos ( förkalkning i klaffen mellan hjärtat och stora kroppspulsådern ) är en vanlig sjukdom hos äldre som leder till andfåddhet, yrsel och kärlkramp."
 • "Från början sökte patienten vård på akutmottagningen i Falun på grund av bröstsmärta, andfåddhet och att patienten ramlat i sitt hem."
 • "Ett år efter hon felaktigt diagnostiserats med glutenintolerans fick besvär med yrsel, andfåddhet samt fortsatta dagliga magsmärtor."
 • "Patienten hade problem med andfåddhet och trötthet när hen kom in till sjukhuset."
 • "Kvinnan sökte vård på sjukhuset i somras för lågt blodvärde och andfåddhet."

Ordet andfåddhet har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom medicin
generell
medicin

Ordet andfåddhet inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till andfåddhet (inom generell)

Ordet andfåddhet inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Möjliga synonymer till andfåddhet (inom medicin)

Diskussion om ordet andfåddhet