disconnected

Adjektiv

Hur används ordet disconnected

 • "disconnected fragments of a story"
 • "Congress...gave the impression of...a confusing sum of disconnected local forces -Samuel Lubell"
 • "a split group"
 • "The phone is disconnected"
 • "the iron is disconnected"

Ordet disconnected har 5 betydelser

 • Inom kultur
 • Inom teknik
 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom matematik
kultur
teknik
bildligt
generell
matematik

Ordet disconnected inom kultur

Synonymer till disconnected (inom kultur)

Möjliga synonymer till disconnected (inom kultur)

Ordet disconnected inom teknik

having been divided; having the unity destroyed

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till disconnected (inom teknik)

Möjliga synonymer till disconnected (inom teknik)

Ordet disconnected inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till disconnected (inom bildligt)

Ordet disconnected inom generell

not plugged in or connected to a power source

Översättningar (inom generell)

Synonymer till disconnected (inom generell)

Uttryck till disconnected (inom generell)

Möjliga synonymer till disconnected (inom generell)

Möjliga synonymer till disconnected (inom generell)

Ordet disconnected inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till disconnected (inom matematik)

Möjliga synonymer till disconnected (inom matematik)

disconnect

disconnect
disconnected
disconnected
Verb

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till disconnect (inom matematik)

Ordet disconnect har 2 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom generell
militärväsen
generell

Ordet disconnect inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Ordet disconnect inom generell

make disconnected, disjoin or unfasten

Synonymer till disconnect (inom generell)