outback

Substantiv

Översättningar

Vad betyder outback inom slang ?

the remote bush country of Australia

Diskussion om ordet outback

outback

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till outback

Diskussion om ordet outback