never-never

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet never-never har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom slang
vardagligt
slang

Ordet never-never inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Ordet never-never inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till never-never (inom slang)