roundel

roundels
Substantiv

Ordet roundel har 7 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom cirkus
  • Inom juridik
  • Inom militärväsen
  • Inom luftfart
teknik
musik
generell
cirkus
juridik
militärväsen
luftfart

Ordet roundel inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till roundel (inom teknik)

Ordet roundel inom musik

English form of rondeau having three triplets with a refrain after the first and third

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till roundel (inom musik)

Ordet roundel inom generell

round piece that protects armpit

Översättningar (inom generell)

Ordet roundel inom cirkus

Översättningar (inom cirkus)

Möjliga synonymer till roundel (inom cirkus)

Ordet roundel inom juridik

en rund cirkel på heraldisk sköld

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till roundel (inom juridik)

Ordet roundel inom militärväsen

runt torn

Översättningar (inom militärväsen)

Ordet roundel inom luftfart

runt märke på flygplan

Översättningar (inom luftfart)

Möjliga synonymer till roundel (inom luftfart)

Diskussion om ordet roundel