shirr

shirr
shirred
shirred
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet shirr

  • "shirr the eggs"

Vad betyder shirr inom typografi ?

bake (eggs) in their shells until they are set

Möjliga synonymer till shirr

Diskussion om ordet shirr