rope

rope
roped
roped
Verb

Översättningar

Synonymer till rope

Ordet rope har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom historia
generell
historia

Vad betyder rope inom generell ?

fasten with a rope

Översättningar (inom generell)

Synonymer till rope (inom generell)

Möjliga synonymer till rope (inom generell)

Ordet rope inom historia

Översättningar (inom historia)

Möjliga synonymer till rope (inom historia)

Diskussion om ordet rope

rope

ropes
Substantiv

Översättningar (inom historia)

Svenska

Synonymer till rope (inom historia)

Vad betyder rope inom allmänt ?

a strong cord

Diskussion om ordet rope