stratagem

stratagems
Substantiv

Översättningar

Synonymer till stratagem

Ordet stratagem har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom spel
  • Inom generell
sport
spel
generell

Ordet stratagem inom sport

Översättningar (inom sport)

Ordet stratagem inom spel

Synonymer till stratagem (inom spel)

Ordet stratagem inom generell

Synonymer till stratagem (inom generell)