stratagem

stratagems
Substantiv

Översättningar

Synonymer till stratagem

Ordet stratagem har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom spel
  • Inom generell
sport
spel
generell

Ordet stratagem inom sport

Översättningar (inom sport)

Ordet stratagem inom spel

Synonymer till stratagem (inom spel)

Ordet stratagem inom generell

Synonymer till stratagem (inom generell)

Diskussion om ordet stratagem