phrase

phrase
phrased
phrased
Verb

Översättningar

Synonymer till phrase

Diskussion om ordet phrase

phrase

phrases
Substantiv

Ordet phrase har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom konst
  • Inom musik
  • Inom kemi
generell
konst
musik
kemi

Vad betyder phrase inom generell, generell ?

an expression forming a grammatical constituent of a sentence but not containing a finite verb

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till phrase (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet phrase inom konst

Översättningar (inom konst)

Synonymer till phrase (inom konst)

Möjliga synonymer till phrase (inom konst)

Ordet phrase inom musik

a short musical passage two to four measures long

Översättningar (inom musik)

Synonymer till phrase (inom musik)

Möjliga synonymer till phrase (inom musik)

Ordet phrase inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till phrase (inom kemi)

Diskussion om ordet phrase