uttrycka

[²ʉ̀ː(t)ˌtrʏka]
uttrycker
uttryckte
uttryckt
Verb

Synonymer till uttrycka

Hur uttalas ordet uttrycka?

[²ʉ̀ː(t)ˌtrʏka]

Hur böjs ordet uttrycka på svenska?

Presens: uttrycker
Preteritum: uttryckte
Supinum: uttryckt

Hur används ordet uttrycka

 • "Det är hennes sätt att uttrycka sig."
 • "Det är ­samma ­ambition att uttrycka mer än vad ­realismen ­någonsin ­förmår"
 • "Min poäng är att feminist kan ju bara den kalla sig som har privilegiet att kunna kalla sig det och därmed uttrycka påverkan för de som har en svagare ställning."
 • "I Göteborg misstror människor hemtjänsten och äldreomsorgen, de göteborgska skolorna halkar efter skolor i andra delar av landet, segregationen ökar snarare än minskar och för att uttrycka det milt : alla är inte helt nöjda med Västtrafik, spårvagnsinköp och trafikplanering."
 • "Kenyas utrikesminister kallade i går till sig EU-ambassadörer i landet för att uttrycka sitt ” yttersta missnöje ” – han anklagade europeiska diplomater för att försöka påverka presidentvalet 4 mars i landet."
 • "Till exempel sägs i policyn om yttrandefrihet att ” varje medborgare ska kunna förmedla information och uttrycka sina tankar, åsikter och känslor, i tal, skrift, bild eller på annat sätt ”."
 • "– Om jag ska vara ärlig är det för att jag är jättedålig på att uttrycka mig i skrift."
 • "Det är samma uttalade vilja till försköning, samma ambition att uttrycka mer än vad realismen någonsin förmår."
 • "Hatkänslor och vrede har alltid funnits men nu har de som inte tidigare haft möjligheter att uttrycka sig offentligt fått tillgång till nätets enorma räckvidd."
 • "Både yrkeskvinnor som journalister och författare, men också kvinnor som är vanliga privatpersoner, kan inte uttrycka sina åsikter på nätet utan att mötas av floder av hot, förtal och kränkningar."
 • "Grundtanken är att människor med funktionshinder ska få uttrycka sig och vara delaktiga i samhället."
 • "Personalen fortsatte med att uttrycka sin oro för patienter och tillgängligheten till vårdplatser."
 • "Annie Gylling som är teaterpedagog i ” Teater för äldre ” har själva märkt att för vissa är det lättare att uttrycka sig med kroppen."
 • "Den äldre finska minoriteten behöver kunna uttrycka sina behov av omsorg på sitt eget språk."
 • "Mest besvikna över att vuxna människor, som ska vara förebilder för dagens och morgondagens generationer, tycker det är okej att uttrycka sig på ett sådant råbarkat sätt, säger Ann-Louise Trulsson ( KD )."
 • "– Det är ett sätt att uttrycka en viss frustration för att det här håller på att gå om intet."
 • "– Det är jätte, jätteviktigt att skriva och få uttrycka sig om vad som händer."
 • "Vi såg ju vad som hände efter Pandemrix-vaccinationerna i samband med svininfluensan, så man ska aldrig uttrycka sig helt tvärsäkert."
 • "– Jag fick det mitt under KU-utfrågningarna här så jag blev lite distraherad om man säger så, för att uttrycka min glädje."
 • "Men så här viktiga frågor kan inte tas på delegation, det måste upp på bordet så att även vi politiker får en möjlighet att uttrycka en uppfattning."

Diskussion om ordet uttrycka