lotsa

lotsar
lotsade
lotsat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till lotsa

Hur böjs ordet lotsa på svenska?

Presens: lotsar
Preteritum: lotsade
Supinum: lotsat

Hur används ordet lotsa

  • "Heltidsmentorerna på Knut Hahnsskolan ska då helt ta över ansvaret att lotsa eleverna genom gymnasiet."
  • "En del av Ulf Klingvall och andra familjerådgivares jobb är att lotsa föräldrar som vill separera till ett bra avslut, så att uppslitande vårdnadstvister undviks."
  • "– Tågen stod så illa till att räddningstjänsten fick rycka och lotsa alla som skulle gå ur tåget, säger Denny Josefsson."
  • "– Tanken är att korta vägen till behandling genom att lotsa dem till rätt insatser, så att barnen snabbt får rätt hjälp."
  • "Tanken är att barnet bara ska behöva berätta vad det har blivit utsatt för en gång, man ska inte lotsa runt det till olika lokaler, säger hon."
  • "– I vissa fall finns rätt typ av stöd hos oss på Region Blekinge, men i andra fall kommer vi lotsa den som ringer vidare till rätt aktör eller till sin kommun som arbetar hårt med lokala insatser, säger regionens näringslivschef Catharina Rosenquist."
  • "Dessutom har sjukvårdsrådgivningen i Bollnäs stängts, men ett hänvisningsnummer har tagits fram för att lotsa patienterna vidare."
  • "Ett febrilt arbete har pågått på kommunledningskontoret i Hudiksvall, med att lotsa samtal åt folk som behövt ringa."
  • "– Vi kan hjälpa till och lotsa vidare, säger hon."
  • "- Gabriel ser vi som en potentiell lagpappa och med hans lugn, både på och utanför isen, kommer han att ha stor del i att lotsa in våra unga spelare i rollen som seniorer."

Rim på lotsa

Diskussion om ordet lotsa