pilot

pilot
pilotted
pilotted
Verb

Översättningar

Synonymer till pilot

Ordet pilot har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom sjöfart
 • Inom aktier
 • Inom generell
bildligt
sjöfart
aktier
generell

Vanligast betydelse av ordet pilot inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till pilot (inom bildligt)

Möjliga synonymer till pilot (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet pilot inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Vanlig betydelse av ordet pilot inom aktier

Översättningar (inom aktier)

Synonymer till pilot (inom aktier)

Ordet pilot inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet pilot

pilot

pilots
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet pilot har 2 betydelser

 • Inom luftfart
 • Inom sjöfart
luftfart
sjöfart

Vad betyder pilot inom luftfart ?

someone who is licensed to operate an aircraft in flight

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Möjliga synonymer till pilot (inom luftfart)

Ordet pilot inom sjöfart

a person qualified to guide ships through difficult waters going into or out of a harbor

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska
 • lots  [ sjöfart ]

Möjliga synonymer till pilot (inom sjöfart)

Diskussion om ordet pilot

pilot

Adjektiv

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till pilot (inom sjöfart)

Hur används ordet pilot

 • "a pilot project"

Möjliga synonymer till pilot

Diskussion om ordet pilot

pilot

piloten
piloter
piloterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet pilot på svenska?

Obestämd singular: pilot
Bestämd singular: piloten
Obestämd plural: piloter
Bestämd plural: piloterna

Hur används ordet pilot

 • "– Den här teatern, den här filmen och att få vara pilot i filmen betyder väldigt mycket för mig, säger Anton Sjögren."
 • "– Jag har tänkt plugga vidare och kanske bli pilot eller flygtekniker, säger hon."
 • "– Såväl taktik som den teknik vi använder skiljer sig, säger Adam Nelson, flygchef och pilot på F 17."
 • "Men vi kommer göra ett försök att få till det här på ett alldeles utmärkt sätt, säger pilot och divisionschef Jörgen Axelsson, som kommer att leda hela navigationen."
 • "Om Bruce Dickinson, sångare i rockbandet och även utbildad pilot, landar planet på flygplatsen i sommar kommer det att vara ett av de allra största plan som någonsin landat där."
 • "De åtta flygplanen delades in i fyra stridsområden och i två av områdena ledde en svensk pilot en amerikan och i de andra gjordes tvärtom."
 • "Bandet använder sitt eget plan - Ed Force One – när de är ute på turné och pilot är sångaren Bruce Dickinson."
 • "– Vårt fokus nu är att ta hand om vår pilot och se till att vi gör en bra haveriutredning, säger Försvarsmaktens presschefen Philip Simon."
 • "En pilot från F17 flygflottilj i Blekinge lämnade ett uppseendeväckande spår efter sig."
 • "– Vi svängde om och avbröt vår landning och satte kurs dit med en gång, berättar Johan Skoglund, pilot på helikopter 14."

Vad betyder pilot inom luftfart ?

Fotograf: Wikipedia
person som sitter i, styr och är chef på ett flygplan; flygplanskapten

Möjliga synonymer till pilot

Diskussion om ordet pilot