placebo

placebot
placebon
placebona
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet placebo på svenska?

Obestämd singular: placebo
Bestämd singular: placebot
Obestämd plural: placebon
Bestämd plural: placebona

Hur används ordet placebo

  • "I sju studier, som de tyska forskarna ansåg höll måttet vetenskapligt, jämfördes Reboxetin med placebo – alltså sockerpiller."
  • "I sex av dessa studier visade sig Reboxetin / Edronax inte vara bättre än placebo."
  • "Inte bättre än placebo"
  • "Då slog de fast att effekten jämfört med sockerpiller ( placebo ) överskattades med 115 procent, och jämfört med liknande läkemedel med 23 procent."
  • "Paracetamol hjälper inte mer än placebo mot ryggskott, visar en studie som på torsdagen publiceras i den ansedda medicinska tidskriften the Lancet, skriver Dagens Nyheter."
  • "De fick antingen paracetamol eller placebo under en längre tid."
  • "I 90 av studierna har forskarna jämfört vaccinets effekter med placebo eller sockerpiller."
  • "Under tre månader får hälften av kvinnorna p-piller och resten placebo."
  • "– Skillnaden mot placebo är mycket liten, konstaterar han."
  • "I ett brev till det europeiska läkemedelsverket EMA skriver tolv brittiska psykiatriker och psykologer att sprayens effekt visat sig vara så liten att den inte är kliniskt meningsfull i förhållande till placebo med vattenspray."

Vad betyder placebo inom medicin ?

Medicin eller tablett som inte innehåller någon aktiv farmaceutisk substans som som därför inte har någon verkan. Placebo kan däremot ha en psykologisk effekt.

Möjliga synonymer till placebo