convey

convey
conveyed
conveyed
Verb

Hur används ordet convey

  • "A bus will convey passengers from Bristol to London"
  • "convey the news to everyone"

Ordet convey har 8 betydelser

  • Inom film
  • Inom slang
  • Inom post
  • Inom sjöfart
  • Inom radio
  • Inom religion
  • Inom fordon
  • Inom juridik
film
slang
post
sjöfart
radio
religion
fordon
juridik

Ordet convey inom film

Översättningar (inom film)

Synonymer till convey (inom film)

Möjliga synonymer till convey (inom film)

Ordet convey inom slang

make known; pass on, of information

Översättningar (inom slang)

Synonymer till convey (inom slang)

Möjliga synonymer till convey (inom slang)

Ordet convey inom post

Översättningar (inom post)

Synonymer till convey (inom post)

Ordet convey inom sjöfart

transfer or deliver to another, as of information

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till convey (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till convey (inom sjöfart)

Ordet convey inom radio

Översättningar (inom radio)

Svenska

Synonymer till convey (inom radio)

Möjliga synonymer till convey (inom radio)

Ordet convey inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till convey (inom religion)

Möjliga synonymer till convey (inom religion)

Ordet convey inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Synonymer till convey (inom fordon)

Möjliga synonymer till convey (inom fordon)

Ordet convey inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till convey (inom juridik)

Diskussion om ordet convey