transfuse

Verb

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet transfuse

transfuse

transfuse
transfused
transfused
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet transfuse