pipe

pipes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till pipe

Ordet pipe har 6 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom medicin
 • Inom tobaksrökning
 • Inom musik
 • Inom musik
 • Inom ålderdomlig
teknik
medicin
tobaksrökning
musik
musik
ålderdomlig

Vad betyder pipe inom teknik ?

a long tube made of metal or plastic that is used to carry water or oil or gas etc.

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till pipe (inom teknik)

Möjliga synonymer till pipe (inom teknik)

Vanlig betydelse av ordet pipe inom medicin

a hollow cylindrical shape

Översättningar (inom medicin)

Svenska
 • rör  [ allmänt ]

Synonymer till pipe (inom medicin)

Möjliga synonymer till pipe (inom medicin)

Mindre vanlig betydelse av ordet pipe inom tobaksrökning

a tube with a small bowl at one end; used for smoking tobacco

Översättningar (inom tobaksrökning)

Svenska

Synonymer till pipe (inom tobaksrökning)

Möjliga synonymer till pipe (inom tobaksrökning)

Mindre vanlig betydelse av ordet pipe inom musik

a tubular wind instrument

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till pipe (inom musik)

Möjliga synonymer till pipe (inom musik)

Mindre vanlig betydelse av ordet pipe inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till pipe (inom musik)

Möjliga synonymer till pipe (inom musik)

Ovanlig betydelse av ordet pipe inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Synonymer till pipe (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till pipe (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet pipe

 • Mysmasken - 2009-03-09

  Slang för "armmuskler".

pipe

pipe
piped
piped
Verb

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till pipe (inom ålderdomlig)

Ordet pipe har 4 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom hundar
 • Inom formell stil
generell
vardagligt
hundar
formell stil

Vad betyder pipe inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Synonymer till pipe (inom generell)

Uttryck till pipe (inom generell)

Möjliga synonymer till pipe (inom generell)

Möjliga synonymer till pipe (inom generell)

Ordet pipe inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till pipe (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till pipe (inom vardagligt)

Ordet pipe inom hundar

transport by pipeline; of oil, water, gas, etc.

Översättningar (inom hundar)

Svenska

Synonymer till pipe (inom hundar)

Möjliga synonymer till pipe (inom hundar)

Ordet pipe inom formell stil

trim with piping, as of garments

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till pipe (inom formell stil)

Möjliga synonymer till pipe (inom formell stil)

Diskussion om ordet pipe