whiff

whiffs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet whiff har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom sjöfart
  • Inom vardagligt
mat
sjöfart
vardagligt

Vanligast betydelse av ordet whiff inom mat

Översättningar

Svenska

Synonymer till whiff

Möjliga synonymer till whiff

Vanlig betydelse av ordet whiff inom sjöfart

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till whiff

Mindre vanlig betydelse av ordet whiff inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till whiff

whiff

whiff
whiffed
whiffed
Verb

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska

Synonymer till whiff

Möjliga synonymer till whiff