whiff

whiffs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till whiff

Ordet whiff har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom sjöfart
  • Inom vardagligt
mat
sjöfart
vardagligt

Vanligast betydelse av ordet whiff inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till whiff (inom mat)

Möjliga synonymer till whiff (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet whiff inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till whiff (inom sjöfart)

Mindre vanlig betydelse av ordet whiff inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till whiff (inom vardagligt)

Diskussion om ordet whiff

whiff

whiff
whiffed
whiffed
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till whiff (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till whiff

Diskussion om ordet whiff