puff

puffen
puffar
puffarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till puff

Hur böjs ordet puff på svenska?

Obestämd singular: puff
Bestämd singular: puffen
Obestämd plural: puffar
Bestämd plural: puffarna

Hur används ordet puff

 • "Orsaken till rökutvecklingen ska ha varit en puff från en pelletsbrännare i källaren, skriver BLT."
 • "Med bara en liten puff i näsan kan läkemedlet Naloxon häva en dödlig överdos."
 • "Hunden som är av rasen Kinesisk nakenhund ( Powder puff, vilket innebär att den har päls ) är en vit hanhund som heter Arlo."
 • "– Två yngre killar hade hört en puff från hallen och såg lågor komma upp från den här hoverboarden."
 • "Det blev en positiv puff i ryggen, säger Brynäsbacken Marcus Ersson."
 • "Musiken hjälpte mig bort från puff och sånt."
 • "Med puff menar du att du rökte på?"
 • "Det är ju helt naturligt att kon vill skydda sin kalv och om den vill göra det så kan ju även en liten puff bli rätt kraftfull."
 • "” Liten puff kan bli kraftfull ”"
 • "– Här är vår ateljé, här klipps det spill och återanvänds material, 7-8 kilo per puff, som annars skulle slängas, säger Maria."

Ordet puff har 5 betydelser

 • Inom media
 • Inom sport
 • Inom boende
 • Inom tobaksrökning
 • Inom generell
media
sport
boende
tobaksrökning
generell

Vad betyder puff inom media ?

En kort sammanfattning av en artikel i en tidning eller liknande. http://sv.wikipedia.org/wiki/Puff_%28journalistik%29

Översättningar (inom media)

Synonymer till puff (inom media)

Möjliga synonymer till puff (inom media)

Ordet puff inom sport

Översättningar (inom sport)

Engelska

Synonymer till puff (inom sport)

Möjliga synonymer till puff (inom sport)

Ordet puff inom boende

En liten stolspall

Översättningar (inom boende)

Synonymer till puff (inom boende)

Möjliga synonymer till puff (inom boende)

Ordet puff inom tobaksrökning

Översättningar (inom tobaksrökning)

Engelska
 • whiff  [ vardagligt ]

Synonymer till puff (inom tobaksrökning)

Möjliga synonymer till puff (inom tobaksrökning)

 • bloss [ tobaksrökning ]

Ordet puff inom generell

Diskussion om ordet puff

 • - 2008-05-20

  Ordet puff på engelska är Blurb (tror jag)

 • - 2016-06-01

  PUFF är också slang för bög, i bemärkelsen fjolla.

puff

Adjektiv

Synonymer till puff (inom generell)

Hur används ordet puff

 • "puff sleeves"

Vad betyder puff inom generell ?

gathered for protruding fullness

Diskussion om ordet puff

puff

puffs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet puff

 • "He blew out all the candles with a single puff"
 • "He took a puff on his pipe"

Ordet puff har 7 betydelser

 • Inom slang
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom botanik
 • Inom tobaksrökning
 • Inom ALLMÄNT
slang
mat
generell
amerikansk engelska
botanik
tobaksrökning
ALLMÄNT

Vad betyder puff inom slang ?

A short light gust of air

Översättningar (inom slang)

Synonymer till puff (inom slang)

Möjliga synonymer till puff (inom slang)

Möjliga synonymer till puff (inom slang)

Ordet puff inom mat

A light inflated pastry or puff shell

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till puff (inom mat)

Ordet puff inom generell

exaggerated praise (as for promotional purposes)

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till puff (inom generell)

Ordet puff inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Synonymer till puff (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till puff (inom amerikansk engelska)

Ordet puff inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till puff (inom botanik)

Möjliga synonymer till puff (inom botanik)

Ordet puff inom tobaksrökning

A slow inhalation (as of tobacco smoke)

Översättningar (inom tobaksrökning)

Svenska
 • bloss  [ tobaksrökning ]

Möjliga synonymer till puff (inom tobaksrökning)

Ordet puff inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till puff (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till puff (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet puff

puff

puff
puffed
puffed
Verb

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till puff (inom ALLMÄNT)

Hur används ordet puff

 • "puff a cigar"
 • "The sudden fame puffed her ego"
 • "The critics puffed up this Brodaway production"
 • "A puffing kind of man"

Ordet puff har 3 betydelser

 • Inom slang
 • Inom generell
 • Inom konst
slang
generell
konst

Ordet puff inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till puff (inom slang)

Möjliga synonymer till puff (inom slang)

Ordet puff inom generell

smoke with puffs

make proud or conceited

praise extravagantly

speak in a blustering or scornful manner

to swell or cause to enlarge, "Her faced puffed up from the drugs"

blow hard and loudly

(inom generell)

Synonymer till puff (inom generell)

Uttryck till puff (inom generell)

Ord i uttryck för puff (inom generell)

Möjliga synonymer till puff (inom generell)

Ordet puff inom konst

suck in or take, as of air; draw on a cigarette"

Synonymer till puff (inom konst)

Diskussion om ordet puff