buff

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet buff

  • "Vid en husrannsakan hos 17-åringen har en buff, ett par skor och en sportväska som liknar de som kan ses på övervakningskameran hittats."
  • "En av gärningsmännen ska ha varit maskerad med en buff och den andre mannen var omaskerad."

Vad betyder buff inom media ?

brungul, kyllerfärgad

Översättningar

Möjliga synonymer till buff

buff

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder buff inom färg ?

of the color of buff leather

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till buff

buff

buffs
Substantiv

Översättningar

Ordet buff har 5 betydelser

  • Inom antiloper
  • Inom vardagligt
  • Inom ålderdomlig
  • Inom färg
  • Inom teknik
antiloper
vardagligt
ålderdomlig
färg
teknik

Vad betyder buff inom antiloper ?

a soft thick undyed leather from the skins of e.g. buffalo or oxen

Översättningar

Möjliga synonymer till buff

Mindre vanlig betydelse av ordet buff inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Synonymer till buff

Möjliga synonymer till buff

Mindre vanlig betydelse av ordet buff inom ålderdomlig

Översättningar

Synonymer till buff

Möjliga synonymer till buff

Mindre vanlig betydelse av ordet buff inom färg

Översättningar

Svenska

Synonymer till buff

Ordet buff inom teknik

Översättningar

Möjliga synonymer till buff

buff

buff
buffed
Verb

Översättningar

Vad betyder buff inom skor ?

as of wooden floors, for example

Översättningar

Synonymer till buff

Möjliga synonymer till buff