fiend

fiends
Substantiv

Översättningar

Synonymer till fiend

Ordet fiend har 4 betydelser

  • Inom golf
  • Inom bildligt
  • Inom vanliga uttryck
  • Inom generell
golf
bildligt
vanliga uttryck
generell

Ordet fiend inom golf

Översättningar (inom golf)

Möjliga synonymer till fiend (inom golf)

Ordet fiend inom bildligt

Synonymer till fiend (inom bildligt)

Ordet fiend inom vanliga uttryck

Synonymer till fiend (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till fiend (inom vanliga uttryck)

Ordet fiend inom generell

Synonymer till fiend (inom generell)

Diskussion om ordet fiend