huff

Substantiv

Översättningar

Synonymer till huff

Vad betyder huff inom teknik ?

a state of irritation or annoyance

Möjliga synonymer till huff

Diskussion om ordet huff

huff

huff
huffed
huffed
Verb

Ordet huff har 3 betydelser

  • Inom serier
  • Inom vardagligt
  • Inom mat
serier
vardagligt
mat

Ordet huff inom serier

Översättningar (inom serier)

Ordet huff inom vardagligt

inhale recreational drugs

Synonymer till huff (inom vardagligt)

Ordet huff inom mat

Synonymer till huff (inom mat)

Diskussion om ordet huff