cooky

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till cooky

Ordet cooky har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom mat
vardagligt
mat

Ordet cooky inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till cooky (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till cooky (inom vardagligt)

Ordet cooky inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till cooky (inom mat)

Möjliga synonymer till cooky (inom mat)

Diskussion om ordet cooky