höjning

[ˈhœ̀jnɪŋ]
höjningen
höjningar
höjningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till höjning

Hur uttalas ordet höjning?

[ˈhœ̀jnɪŋ]

Hur böjs ordet höjning på svenska?

Obestämd singular: höjning
Bestämd singular: höjningen
Obestämd plural: höjningar
Bestämd plural: höjningarna

Hur används ordet höjning

 • "En höjning på 127 procent."
 • "En av medlemmarna på mötet lämnar motförslag att behålla årets avgift även kommande år, han ansåg att nuvarande arvode var tillräckligt högt och ville inte ha en ytterligare höjning."
 • "Av dessa 34 röster lägger styrelsen på podiet samtliga sina röster ( 7st ) på sin styrelsekassörs förslag, alltså en höjning av sitt eget arvode."
 • "Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 1:25 kronor per aktie, en höjning med fem öre."
 • "I så fall skulle styrelsens egna förslag inte gått igenom, tar jag bort 7 röster av 34 blir det 27 röster kvar mot de 30 som ville behålla årets avgift = ingen höjning av arvodet."
 • "En höjning på 127 procent."
 • "En höjning med en krona från föregående år, trots en förhoppning om lägre priser sedan sänkt restaurangmoms infördes 2011."
 • "Long, long way from home … Om de lagt till en höjning, kortat den till tre minuter och lagt till några danssteg så kanske …"
 • "Vi behöver få en långsam, naturlig höjning av pensions­åldern."
 • "– Göteborg Energi räknar med en kraftig höjning av elpriset."
 • "– Tre graders höjning är väldigt mycket."
 • "Hovrätten landade i stället på en höjning med 9,8 procent, något lantbrukarna Per-Axel och Nils-Åke Ohlsson anser vara mer skäligt."
 • "Ursprungligen begärde greven en höjning med 41 procent, men arrendenämnden fastslog nivån till drygt 30 procent."
 • "SKL vill se en höjning till 1 700 kronor."
 • "Men nu sker en höjning inom flera verksamheter från nästa år."
 • "De flesta hyresgäster kommer att få en höjning på omkring 1 procent."
 • "Andra arrendatorer i området har fått och accepterat samma höjning som ska gälla för Ohlssons, säger advokat Peter Bengtsson."
 • "Urban Fridberg har bott på Långö i Karlskrona i 82 år bara ett stenkast från vattnet men han var inte oroad över onsdagens höjning av havsvattenståndet."
 • "– Blir det en kraftig och oskälig höjning, så blir det än mindre pengar till oss som byggt upp det här och investerat, säger Nils-Åke Ohlsson."
 • "Striden om greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeisters krav på höjda arrenden slutade med att hovrätten beslutade om en betydligt lägre höjning än vad fiedekommissets innehavare ursprungligen begärde."

Vad betyder höjning inom allmänt ?

handlingen att höja något

Möjliga synonymer till höjning

Möjliga synonymer till höjning

Relaterat till höjning

uppgång

ökning

lyftning

ökning

höjning

Diskussion om ordet höjning