sigh

sighs
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet sigh

  • "she heard the sigh of the wind in the trees"

Ordet sigh har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
generell
generell
generell

Ordet sigh inom generell

Översättningar

Ordet sigh inom generell

an utterance made by exhaling audibly

Ordet sigh inom generell

a sound like a person sighing

sigh

sigh
sighed
sighed
Verb

Översättningar

Hur används ordet sigh

  • "She sighed sadly"

Ordet sigh har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom generell
teknik
generell
generell

Ordet sigh inom teknik

Översättningar

Möjliga synonymer till sigh

Ordet sigh inom generell

heave or utter a sigh; breathe deeply and heavily

Ordet sigh inom generell

utter with a sigh