cross

cross
crossed
crossed
Verb

Hur används ordet cross

 • "she crossed her legs"
 • "the trains crossed"

Ordet cross har 5 betydelser

 • Inom musik
 • Inom botanik
 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom handel
musik
botanik
allmänt
generell
handel

Vanligast betydelse av ordet cross inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till cross (inom musik)

Vanlig betydelse av ordet cross inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till cross (inom botanik)

Ordet cross inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till cross (inom allmänt)

Möjliga synonymer till cross (inom allmänt)

Ordet cross inom generell

fold so as to resemble a cross

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till cross (inom generell)

Ordet cross inom handel

meet and pass

Översättningar (inom handel)

Möjliga synonymer till cross (inom handel)

Diskussion om ordet cross

crossing

crossings
Substantiv

Översättningar (inom handel)

Svenska

Ordet crossing har 4 betydelser

 • Inom trafik
 • Inom generell
 • Inom botanik
 • Inom teknik
trafik
generell
botanik
teknik

Vad betyder crossing inom trafik ?

a point where two lines (paths or arcs etc.) intersect

Översättningar (inom trafik)

Svenska

Synonymer till crossing (inom trafik)

Möjliga synonymer till crossing (inom trafik)

Ordet crossing inom generell

a place (often marked) where a street or railroad can be crossed

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till crossing (inom generell)

Möjliga synonymer till crossing (inom generell)

Ordet crossing inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till crossing (inom botanik)

Möjliga synonymer till crossing (inom botanik)

Ordet crossing inom teknik

a voyage across a body of water (usually across the Atlantic Ocean) traveling across

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till crossing (inom teknik)

Diskussion om ordet crossing

crossing

Adjektiv

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till crossing (inom teknik)

Möjliga synonymer till crossing

Diskussion om ordet crossing