kåranda

kårandan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet kåranda

 • "Polisens kåranda påverkar vittnen."
 • "– Jag tycker det är klart olyckligt när tingsrätten använder sig av begreppet kåranda som något allmänt vedertaget, säger Sara Stenlind skyddsombud på polisfacket."
 • "Men domaren Åsa Nord säger att hon inte pratar om någon kåranda generellt utan syftar på hur det gick till vid rättegången."
 • "En av de poliser som vittnade mot sin kollega beskrivs nämligen som ” opåverkad av den kåranda som allmänt veterligt finns inom poliskåren ”."
 • "Domaren beskriver en polisstudent som bevittnade händelsen som ” opåverkad av den kåranda som allmänt veterligt finns inom poliskåren. ”"
 • "Polisens kåranda kritiseras i ny rapport"
 • "Polisen har en negativ kåranda som är kränkande mot kvinnor, homosexuella och invandrare."
 • "Göran Lambertz anser att i JK:s tillsynsuppgift över myndigheterna ingår att hålla ögonen på eventuella systemfel som till exempel kan handla om en osund kåranda som kan ha uppstått hos en grupp tjänstemän."
 • "Och att polisens kåranda ibland får negativa effekter."
 • "Han konstaterar att polisens kåranda ofta debatteras och befarar att påstå- enden om förljugenhet och andra brister kan skada förtroendet för polis, åklagare och domare, oavsett om de är sanna eller inte."
 • "Polisens kåranda påverkar vittnen."
 • "– Jag tycker det är klart olyckligt när tingsrätten använder sig av begreppet kåranda som något allmänt vedertaget, säger Sara Stenlind skyddsombud på polisfacket."
 • "Men domaren Åsa Nord säger att hon inte pratar om någon kåranda generellt utan syftar på hur det gick till vid rättegången."
 • "En av de poliser som vittnade mot sin kollega beskrivs nämligen som ” opåverkad av den kåranda som allmänt veterligt finns inom poliskåren ”."
 • "Domaren beskriver en polisstudent som bevittnade händelsen som ” opåverkad av den kåranda som allmänt veterligt finns inom poliskåren. ”"
 • "Polisens kåranda kritiseras i ny rapport"
 • "Polisen har en negativ kåranda som är kränkande mot kvinnor, homosexuella och invandrare."
 • "Göran Lambertz anser att i JK:s tillsynsuppgift över myndigheterna ingår att hålla ögonen på eventuella systemfel som till exempel kan handla om en osund kåranda som kan ha uppstått hos en grupp tjänstemän."
 • "Och att polisens kåranda ibland får negativa effekter."
 • "Han konstaterar att polisens kåranda ofta debatteras och befarar att påstå- enden om förljugenhet och andra brister kan skada förtroendet för polis, åklagare och domare, oavsett om de är sanna eller inte."

Vad betyder kåranda inom generell ?

Kåranda (från franskans Esprit de corps) är den känsla av gemensamma plikter och gemensamt ansvar, som sammanhåller medlemmarna av en truppavdelning, en officerskår, en poliskår och så vidare https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A5randa

Möjliga synonymer till kåranda

Relaterat till kåranda

rådsförsamling

förening

Diskussion om ordet kåranda