underrubrik

underrubriken

underrubriker

underrubrikerna

Substantiv
media
En rubrik är en kort text, som vanligen består av ett fåtal väl valda ord. Den fungerar som en mycket kort sammanfattning eller redogörelse för det innehåll som följer i den efterföljande texten.