protektionism

protektionismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet protektionism

 • "Protektionism är ekonomisk politik som skyddar den egna industrin genom höga skyddstullar"
 • "Risk för ökad protektionism"
 • "Globalisering eller protektionism"
 • "Många ekonomer ser en ökad osäkerhet i världsekonomin framför sig med Trump som president i USA, med risk för ökade geopolitiska spänningar och protektionism."
 • "Han har samtidigt svårt att få Trumps program med löften om skattesänkningar, avregleringar, offentliga infrastruktursatsningar och protektionism att gå ihop."
 • "Sen är det viktigt att regeringen fortsätter verka mot protektionism och för en ordnad hantering av det som har hänt."
 • "– Det är nog både det som skett i USA och det som sker i EU, att det är en ökad protektionism."
 • "Ulf Kristersson beskriver i sitt tal under Moderatstämman en värld utanför Sverige där populism och protektionism växer, med handelskrig och ett Kina som ” systematiskt motarbetar frihetens ideal ”."
 • "Dessutom hotas svensk export av en tilltagande protektionism i efterdyningarna av finanskrisen."
 • "Den påstådda solidariteten med världens fattiga går inte ihop med försöken att begränsa flyget, hävdar hon, och anklagar partiet för ” grön protektionism ”."
 • "- Finansiell protektionism hör inte hemma i Europa, men det gör inte heller girighet och överdrivna ersättningar till personer på den finansiella marknaden, säger finansminister Anders Borg."

Vad betyder protektionism inom ekonomi ?

(handels)politik som vill införa (eller behålla) skyddstullar

Diskussion om ordet protektionism