broms

bromsen
bromsar
bromsarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till broms

Hur böjs ordet broms på svenska?

Obestämd singular: broms
Bestämd singular: bromsen
Obestämd plural: bromsar
Bestämd plural: bromsarna

Hur används ordet broms

 • "Tack vare säkerhetssystemet stannade tåget av sig självt, när lokföraren släppte greppet om gas och broms."
 • "Orsaken till branden tros vara en låst och överhettad broms på högra hjulet."
 • "I Leksand har ett par uppfinnare kommit på en broms som kan förhindra allvarliga olyckor med olika typer av vagnar."
 • "– Det var en broms eller ett hjullager som blivit överhettat."
 • "Om det finns en broms bör det finnas en gas."
 • "Buller kring flygplatser är ett hälsoproblem och kan innebära en broms på utveckling av ett område."
 • "Men konflikten mellan människan och insekter som getingar, broms, flugor och myror ökar när vi vistas mycket utomhus."
 • "Den effekt som vi kan få av det här arbetet är att vara en broms så att stegringen i Sverige blir så långsam som möjligt."
 • "– Faktiskt så var det en mössa som ramlade in i min broms."
 • "Vi ville lägga in en broms för att kunderna ska få ett skäligt pris."

Ordet broms har 3 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom insekter
 • Inom bildligt
teknik
insekter
bildligt

Vad betyder broms inom teknik ?

anordning för motverkande av ett fordons eller en maskins rörelse med mekaniskt eller elektriskt motstånd med hjälp av friktion eller spärrverk

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till broms (inom teknik)

Möjliga synonymer till broms (inom teknik)

Ordet broms inom insekter

Blodsugande insekt

Översättningar (inom insekter)

Engelska

Möjliga synonymer till broms (inom insekter)

Ordet broms inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till broms (inom bildligt)

Möjliga synonymer till broms (inom bildligt)

Diskussion om ordet broms