orre

orren
orrar
orrarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till orre

Hur böjs ordet orre på svenska?

Obestämd singular: orre
Bestämd singular: orren
Obestämd plural: orrar
Bestämd plural: orrarna

Hur används ordet orre

  • "Favoritfödan är orre, ripa och en och annan hare."
  • "Här finns tjäder och orre och med lite tur kan man också träffa på fjällskogsfågeln tallbiten."
  • "Länsstyrelsen beslöt att tillåta jakt på älg, rådjur, räv, hare, vildsvin, mink, orre och tjäder."
  • "Distance sampling används sedan flera år tillbaka vid inventering av bland annat ripa, tjäder och orre."
  • "Tall- och entita hörde till förlorarna, liksom orre och skogsduva."
  • "För orre, tjäder och järpe var 2017 ett bra år, men alla tre arter har minskat de senaste tio åren."
  • "Genom att ta sig fram på cykel kan man nu alltså beskåda mängder av fågelarter som orre, trana, storspov och ljungpipare samt flera olika vitmossearter, tranbär och tuvull."
  • "Jaana Tengman har jagat orre, tjäder och ripa i 25 år."
  • "När vi kommer till Auktsjaur är det en halvtimme kvar tills solen går ned och vi har sett orre, älg och ren på vård färd genom skogen."
  • "Statyn är föreställer en orre och är gjord av luleåkonstnären Mats Wikström."

Vad betyder orre inom fåglar ?

Fotograf: Wikipedia
en fågel i familjen fälthöns. Orren är en stannfågel som förekommer i norra Palearktis, främst i hed- och myrlandskap i anslutning till skog. https://sv.wikipedia.org/wiki/Orre

Möjliga synonymer till orre

Relaterat till orre

bestraffning

våldsamhet

djur

Diskussion om ordet orre