oscillation

oscillationen
oscillationer
oscillationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till oscillation

Hur böjs ordet oscillation på svenska?

Obestämd singular: oscillation
Bestämd singular: oscillationen
Obestämd plural: oscillationer
Bestämd plural: oscillationerna

Hur används ordet oscillation

  • "Ett av dessa är något som kallas för ” Quasi-Biennial oscillation ”, eller QBO."
  • "Denna förändring i atmosfärisk cirkulation brukar uttryckas som ett skifte i något som kallas för ” Southern oscillation ”."

Vad betyder oscillation inom teknik ?

snabb växling i riktning eller styrka

Diskussion om ordet oscillation

oscillation

oscillations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet oscillation har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
teknik
generell

Ordet oscillation inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till oscillation (inom teknik)

Möjliga synonymer till oscillation (inom teknik)

Ordet oscillation inom generell

the process of oscillating between states

(physics) a regular variation in value about a mean

(inom generell)

Diskussion om ordet oscillation