förkrossning

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till förkrossning

lidande

förstörelse