sysslolöshet

sysslolösheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet sysslolöshet

  • "– Behoven är stora, och många beskriver asylboenden präglade av frustration, sysslolöshet och ohälsa."
  • "De gamlas isolering och sysslolöshet leder ofta till nedstämdhet och sömnsvårigheter."
  • "Enligt Arbetsförmedlingen kan det finnas felaktigheter i statistiken men likväl har den kritiserade förvaringen för många bytts ut mot total sysslolöshet."
  • "En lösning på bostadsbrist och sysslolöshet kan vara att låta människor vara med och bygga sina egna bostäder."
  • "Många flyktingar vittnar om att väntan är svår, eftersom den består av både ovisshet och sysslolöshet."
  • "Men enligt rapporten är sysslolöshet till följd av otydliga instruktioner det vanligaste problemet i klassrummet."
  • "– Alternativet för de här eleverna är ofta sysslolöshet och det vill de ju inte vara med om, säger rektor Annika Moe."
  • "Efter en tid av sysslolöshet och frustration kände hon inte längre igen sig själv på jobbet."
  • "En lång tröstlös väntan i trångboende och i många fall sysslolöshet."
  • "Monica : Skynda på asylprocessen så att dessa ” fängelser ” med tristess och sysslolöshet byts ut mot studier och arbete, så minskar säkert problemet något iaf."

Vad betyder sysslolöshet inom generell ?

det att vara sysslolös

Relaterat till sysslolöshet

ledighet

sysslolöshet

slapphet

lojhet

Diskussion om ordet sysslolöshet