lagring

lagringen
lagringar
lagringarna
Substantiv [n]

Synonymer till lagring

Hur böjs ordet lagring på svenska?

Obestämd singular: lagring
Bestämd singular: lagringen
Obestämd plural: lagringar
Bestämd plural: lagringarna

Hur används ordet lagring

 • "Polisen, som har inlett förundersökning för att utreda olycks­orsaken, granskar om rutiner för tillsyn av bygget, byggnaden i sig eller lagring av byggmaterial på taket kan vara förklaringar."
 • "1 glas, 5 min + 12 timmars lagring"
 • "Nollåttan är drickfärdig redan nu, men vinner på lagring några år till."
 • "Nuvarande teknologier för lagring av värmeenergi har begränsad användning på grund av dyr etablering och utrymmesbehov."
 • "1 glas, 5 min + 12 timmars lagring"
 • "Polisen, som har inlett förundersökning för att utreda olycks­orsaken, granskar om rutiner för tillsyn av bygget, byggnaden i sig eller lagring av byggmaterial på taket kan vara förklaringar."
 • "lagring : Förrådsbranschen med marknadsledande Shurgard i täten växer kraftigt."
 • "Rosso di Montalcino är så gott som alltid ett jättebra alternativ till den pompöse storebrodern Brunello, med sina hårda krav på lagring och sitt höga pris."
 • "Det skulle kunna gälla allt klyvbart material, fabriker som anrikar uran, tillverkning av plutonium och lagring."
 • "Det ingår ett års lagring."
 • "För att hjälpa Blekingekommunen att övertyga regeringen om att Karlshamn var rätt plats för lagring och lastning av gasrören tog rådgivaren enligt Dagens Nyheter kontakt med Karlshamns S-kommunalråd Per-Ola Mattsson."
 • "Det ryska gasbolaget Nord Stream 2 hade täta kontakter med Karlshamnspolitiker innan kommunen sa ja till lagring av gasrör i sin hamn, uppger Dagens Nyheter."
 • "Ett avtal mellan Karlshamn och ryska gasbolaget Gazprom om lagring av rör skulle innebära ökad fartygstrafik för nära viktiga försvarsanläggningar."
 • "Hamnen har redan köpt 200.000 kvadratmeter mark av kommunen som kan användas för lagring av gasrören."
 • "Beslut om lagring av ryska gasrör väntas tas nästa vecka"
 • "Men i går kom beskedet att regeringen inte tänkte be Karlshamn att avstå från att upplåta sin hamn till lagring av rör till gasledningsprojektet Nord Stream 2."
 • "Med 10-4 i röster säger därmed Karlshamns kommun ja till lagring av ryska gasledningsrör."
 • "Han ifrågasätter regeringens argument att ett avtal mellan Karlshamn och ryska gasbolaget Gazprom om lagring av rör skulle innebära ökad fartygstrafik för nära viktiga försvarsanläggningar."
 • "Men även om intresset för att lagra el hemma har ökat det senaste året är det bara en liten andel av alla hushåll med solceller som väljer att satsa på lagring."
 • "Karlshamns kommuns besked att tillåta lagring av rör i hamnen trots regeringens avrådan fick stor uppmärksamhet under hösten 2017."

Rim på lagring

Vad betyder lagring inom religion ?

förvaring i förråd

Diskussion om ordet lagring