mandat

mandatet
mandat
mandaten
Substantiv [t]

Synonymer till mandat

Hur böjs ordet mandat på svenska?

Obestämd singular: mandat
Bestämd singular: mandatet
Obestämd plural: mandat
Bestämd plural: mandaten

Hur används ordet mandat

 • "Såvitt jag förstår finns inget mandat till något beslut och det rör sig om mycket pengar."
 • "Kommissionären skriver att han ska begära ett mandat för förhandlingar med Ryssland från EU:s medlemsländer, förhandlingar där frågor om miljö, upphandlings- och konkurrensregler och statsstöd ska bevakas."
 • "– Jag har varken mandat eller lust att ge mig in i den debatten."
 • "Begära mandat"
 • "I Olofström är Sverigedemokraterna det andre största partiet men enligt moderaten Patrik Krupa har partiet inte tagit sina mandat på allvar och det är främst därför de inte vill samarbeta med SD."
 • "– Beslutet som ligger är att jag har mandat att slutförhandla kontraktet."
 • "Båda har dock för avsikt att behålla sina förtroendeuppdrag på egna mandat."
 • "Totalt ställde SD upp i valet till kyrkofullmäktige i nio församlingar och pastorat i Blekinge, och fick mandat i samtliga."
 • "Att tillsätta de mandat man vinner i framförallt kommunerna är dock fortfarande ett problem."
 • "I samtliga fick partiet ett eller flera mandat."

Ordet mandat har 2 betydelser

 • Inom ur
 • Inom politik
ur
politik

Vad betyder mandat inom ur ?

uppdrag

Översättningar (inom ur)

Synonymer till mandat (inom ur)

Möjliga synonymer till mandat (inom ur)

Relaterat till mandat (inom ur)

bemyndigande

styrka

befallning

Ordet mandat inom politik

Översättningar (inom politik)

Möjliga synonymer till mandat (inom politik)

Diskussion om ordet mandat