purify

purified
purified
purify
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet purify

  • "purify the water"
  • "he left the monastery ourified"

Ordet purify har 4 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom medicin
  • Inom kemi
  • Inom generell
teknik
medicin
kemi
generell

Ordet purify inom teknik

Översättningar

Synonymer till purify

Möjliga synonymer till purify

Ordet purify inom medicin

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till purify

Ordet purify inom kemi

remove impurities from

Synonymer till purify

Ordet purify inom generell

declare holy or pure or free from sin

Synonymer till purify