purify

purified
purified
purify
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till purify

Hur används ordet purify

  • "purify the water"
  • "he left the monastery ourified"

Ordet purify har 4 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom medicin
  • Inom kemi
  • Inom generell
teknik
medicin
kemi
generell

Ordet purify inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till purify (inom teknik)

Möjliga synonymer till purify (inom teknik)

Ordet purify inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till purify (inom medicin)

Ordet purify inom kemi

remove impurities from

Synonymer till purify (inom kemi)

Ordet purify inom generell

declare holy or pure or free from sin

Synonymer till purify (inom generell)

Diskussion om ordet purify