distill

distill
distilled
distilled
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till distill

Ordet distill har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom medicin
generell
medicin

Vad betyder distill inom generell, generell, generell ?

undergo distillation; of liquids

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till distill (inom generell)

Möjliga synonymer till distill (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet distill inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till distill (inom medicin)

Möjliga synonymer till distill (inom medicin)

Diskussion om ordet distill

distil

distill
distilled
distilled
Verb

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till distil (inom medicin)

Ordet distil har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom mat
  • Inom generell
medicin
mat
generell

Ordet distil inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till distil (inom medicin)

Ordet distil inom mat

Synonymer till distil (inom mat)

Ordet distil inom generell

Synonymer till distil (inom generell)

Diskussion om ordet distil