cultivate

cultivate
cultivated
cultivated
Verb

Synonymer till cultivate

Hur används ordet cultivate

 • "Cultivate your musical taste"

Ordet cultivate har 4 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom generell
 • Inom jordbruk
 • Inom litteratur
fåglar
generell
jordbruk
litteratur

Ordet cultivate inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Synonymer till cultivate (inom fåglar)

Möjliga synonymer till cultivate (inom fåglar)

Ordet cultivate inom generell

foster the growth of

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till cultivate (inom generell)

Ordet cultivate inom jordbruk

prepare for crops, of soil

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till cultivate (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till cultivate (inom jordbruk)

Ordet cultivate inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till cultivate (inom litteratur)

Möjliga synonymer till cultivate (inom litteratur)

Diskussion om ordet cultivate

 • - 2011-09-04

  utveckla

 • - 2011-09-04

  utvecklande