distil

distill
distilled
distilled
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till distil

Ordet distil har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom mat
  • Inom generell
medicin
mat
generell

Ordet distil inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till distil (inom medicin)

Ordet distil inom mat

Synonymer till distil (inom mat)

Ordet distil inom generell

Synonymer till distil (inom generell)

Diskussion om ordet distil