disconcert

disconcert
disconcerted
disconcerted
Verb

Översättningar

Ordet disconcert har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom fäktning
bildligt
fäktning

Ordet disconcert inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till disconcert (inom bildligt)

Ordet disconcert inom fäktning

Översättningar (inom fäktning)

Synonymer till disconcert (inom fäktning)

Möjliga synonymer till disconcert (inom fäktning)

Diskussion om ordet disconcert

  • - 2018-03-09

    förvånad

  • - 2022-01-17

    förvirrad