andel

andelen
andelar
andelarna
Substantiv

Synonymer till andel

Hur böjs ordet andel på svenska?

Obestämd singular: andel
Bestämd singular: andelen
Obestämd plural: andelar
Bestämd plural: andelarna

Hur används ordet andel

 • "Uträkningen bygger på antaganden om hur stor andel av de ensamkommande som placeras på olika typer av boende."
 • "Om en kommun har större andel ensamkommande unga på HVB-boenden än vad regeringen antagit är risken att den statliga ersättningen inte räcker."
 • "Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån tillhör Olofström, liksom Örkelljunga och Osby, de tio kommuner i landet där flest andel fritidshus har utländska ägare."
 • "Blekingarna köper allt färre nya bilar men större andel miljöbilar."
 • "Sjukfrånvaron ökade från 5,9 procent till 6,6 procent och enligt Liselott Nilsson är det en hög andel som är sjukskrivna för psykisk ohälsa."
 • "Högst andel kvinnliga chefer finner vi i Stockholm, Uppsala och på Gotland."
 • "På Sweden Rock var över 95 procent av akterna manliga och på Östersjöfestivalen var motsvarande andel 82 procent."
 • "I Torneälven förekom också en hög andel sår, bland annat av mekaniska skador efter till exempel sälangrepp."
 • "Sölvesborg är den kommun i Sverige som har minst andel ekologisk odlingsmark, enligt statistik från Jordbruksverket."
 • "- 1990-talets höga andel cykelstölder präglade nog mångas uppfattning om hur vanligt det är med cykelstölder, men trenden de senaste decennierna är ju ett bevis på att utvecklingen går åt rätt håll, säger Klas Elm."

Ordet andel har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom aktier
 • Inom ekonomi
allmänt
aktier
ekonomi

Vad betyder andel inom allmänt ?

del|delens storlek i förhållande till helhet|helhetens storlek

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till andel (inom allmänt)

Möjliga synonymer till andel (inom allmänt)

Relaterat till andel (inom allmänt)

del

andel

sammansättning

Vanlig betydelse av ordet andel inom aktier

Översättningar (inom aktier)

Synonymer till andel (inom aktier)

Relaterat till andel (inom aktier)

gemensamhet

fördelning

mängd

Ordet andel inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till andel (inom ekonomi)

Diskussion om ordet andel

 • - 2010-03-31

  del av, procent