hindra

hindrar
hindrade
hindrat
Verb

Hur böjs ordet hindra på svenska?

Presens: hindrar
Preteritum: hindrade
Supinum: hindrat

Hur används ordet hindra

 • "Jag försökte hindra honom från att gå, men han var för stark"
 • "En annan gång försökte han hindra kvinnan från att köra iväg med sin bil."
 • "– Man sänkte vrak för att spärra farleder in till Ölogshamnen för att hindra fienden att komma in."
 • "Markägaren har hjälp av ett flertal personer som ska hindra spridningen."
 • "Inspektionen för vård och omsorg har utrett anmälan och bedömer att eftersom sjukhuset har anmält incidenten och vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen, avslutas ärendet."
 • "Utbildar föräldrar för att hindra tvångsgifte"
 • "Han lider också av inkontinens och höll händerna mellan benen för att hindra att han skulle kissa på sig."
 • "– Det är för att hindra att gifterna sprids och för att i framtiden ha koll på vad som görs i området för att värna miljön och människors hälsa, säger Carl Johan Bernelid, avdelningschef tillsyn- och prövning."
 • "Förra säsongen drabbades Olsson av en korsbandsskada, men han upplever inte att det ska hindra honom i HIF Karlskrona."
 • "Gården där potatisen har odlats vidtar nu åtgärder för att hindra att smitta sprids till annan potatisodling."
 • "27-åringen ska även ha varit narkotikapåverkad vid tillfället och gjort våldsamt motstånd när han försökte hindra polisen som grep honom."
 • "En annan gång försökte han hindra kvinnan från att köra iväg med sin bil."
 • "– Man sänkte vrak för att spärra farleder in till Ölogshamnen för att hindra fienden att komma in."
 • "Markägaren har hjälp av ett flertal personer som ska hindra spridningen."
 • "Inspektionen för vård och omsorg har utrett anmälan och bedömer att eftersom sjukhuset har anmält incidenten och vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen, avslutas ärendet."
 • "Utbildar föräldrar för att hindra tvångsgifte"
 • "Han lider också av inkontinens och höll händerna mellan benen för att hindra att han skulle kissa på sig."
 • "– Det är för att hindra att gifterna sprids och för att i framtiden ha koll på vad som görs i området för att värna miljön och människors hälsa, säger Carl Johan Bernelid, avdelningschef tillsyn- och prövning."
 • "Förra säsongen drabbades Olsson av en korsbandsskada, men han upplever inte att det ska hindra honom i HIF Karlskrona."
 • "Gården där potatisen har odlats vidtar nu åtgärder för att hindra att smitta sprids till annan potatisodling."
 • "27-åringen ska även ha varit narkotikapåverkad vid tillfället och gjort våldsamt motstånd när han försökte hindra polisen som grep honom."

Rim på hindra

Vad betyder hindra inom sport ?

stoppa (någon) (från att göra något)

Relaterat till hindra

uppehåll

svårighet

avbrott

inskränkning

betänklighet

försvar

motstånd

förbud

motsats

olämplighet

motsättning

motstånd

stängning

Diskussion om ordet hindra

 • - 2015-08-19

  upphäva