erection

erections
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till erection

Ordet erection har 4 betydelser

  • Inom musik
  • Inom biologi
  • Inom vulgärt
  • Inom generell
musik
biologi
vulgärt
generell

Ordet erection inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till erection (inom musik)

Möjliga synonymer till erection (inom musik)

Ordet erection inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Svenska

Möjliga synonymer till erection (inom biologi)

Ordet erection inom vulgärt

an erect penis

Översättningar (inom vulgärt)

Svenska

Synonymer till erection (inom vulgärt)

Möjliga synonymer till erection (inom vulgärt)

Ordet erection inom generell

a structure that has been erected

(inom generell)

Diskussion om ordet erection