land up

land up
landed up
landed up
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet land up har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom trädgårdskonst
  • Inom ekonomi
ALLMÄNT
trädgårdskonst
ekonomi

Ordet land up inom ALLMÄNT

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till land up

Ordet land up inom trädgårdskonst

block with earth, as after a landslide

Synonymer till land up

Ordet land up inom ekonomi

Synonymer till land up

Möjliga synonymer till land up