meditate

meditate
meditated
meditated
Verb

Översättningar

Ordet meditate har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom mytologi
  • Inom utbildning
generell
mytologi
utbildning

Ordet meditate inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet meditate inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till meditate (inom mytologi)

Möjliga synonymer till meditate (inom mytologi)

Ordet meditate inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till meditate (inom utbildning)

Möjliga synonymer till meditate (inom utbildning)

Diskussion om ordet meditate

  • - 2018-08-04

    fundersam